Ελληνική Λύση:Ενίσχυση αστυνόμευσης στο Κιάτο Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 21/02/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση αστυνόμευσης στο Κιάτο Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας»

Κύριε Υπουργέ,

Ανασφάλεια μεταξύ των κατοίκων του Κιάτου Κορινθίας κυριαρχεί, μετά από μια σειρά εγκληματικών και έκνομων ενεργειών το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ανασφάλεια αυτή προέρχεται κυρίως από την ελλιπή αστυνόμευση της περιοχής, με συνέπεια η εγκληματικότητα να καλπάζει. Μια σειρά προσφάτων συμβάντων στην αναφερόμενη ευρύτερη περιοχή καταδεικνύουν το αναδειχθέν συμπέρασμα. Κατ΄ αρχάς άγνωστοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να απαγάγουν δύο ανήλικες μαθήτριες. Οι διαρρήξεις, οι κλοπές και εν γένει η παραβατικότητα επίσης είναι στην ημερήσια διάταξη, όπως λόγου χάριν σε οικία στο Κ. Διμηνιό, σε οχήματα σταθμευμένα, σε σκάφη ελλιμενισμένα στο Αλιευτικό Καταφύγιο του Κιάτου και στο Κέντρο Υγείας Κιάτου και σε κατάστημα του Κιάτου, λόγω εισβολής περιθωριακών κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, αδέσποτα ζώα τραυματίζουν ανυποψίαστους πολίτες και τέλος κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες – πεζοδρόμια – πάρκα) καθίστανται χώροι παράνομης στάθμευσης μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε, όπως δια των ενεργειών σας, αφενός να ενισχύσετε το αστυνομικό δυναμικό στο Κιάτο Κορινθίας και αφετέρου να αυξήσετε τις περιπολίες στην πόλη και στην ευρύτερη της περιοχή;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 Α Θ Η Ν Α

🕿 213 15 20 829

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/25896-γ’

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 22-02-2022 με αριθμό 3428 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται δε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται από ένα συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ισόρροπη κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

Ειδικότερα, ως προς τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Κορινθίας και των υφιστάμενων αυτής Υπηρεσιών, σημειώνεται ότι πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του έτους 2021, λοιπών τοποθετήσεων – μετακινήσεων, έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυσή της κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους [προκήρυξη -15- θέσεων αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών], ενώ προς το σκοπό αντιμετώπισης αυξημένων υπηρεσιακών της αναγκών, ενισχύεται με σαράντα έξι (46) αστυνομικούς από λοιπές Δ.Α. της χώρας, κατόπιν διαταγών που ανανεώνονται σε μηνιαία βάση.

Τονίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 94) και 15 του π.δ/τος 211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 254) ως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, καθώς και τον Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Αντεγκληματική Πολιτική, οι περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες έχουν διαμορφώσει Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια με σκοπό την πλέον αποτελεσματική αστυνόμευση σε όλες τις περιοχές εδαφικής τους

αρμοδιότητας και ιδίως στα σημεία εκείνα όπου παρουσιάζεται εντονότερη παραβατικότητα. Όπου δε απαιτείται, αναβαθμίζεται το επίπεδο των λαμβανόμενων μέτρων, σε συνάρτηση με τις χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες διαρκώς αξιολογούνται και επανεκτιμώνται.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η Δ.Α. Κορινθίας υλοποιεί, στις περιοχές ευθύνης της, τα υφιστάμενα Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια που αφορούν -μεταξύ άλλων- στην πρόληψη και καταστολή των ληστειών και των κλοπών/διαρρήξεων, καθώς και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που εμφορούνται εξ αιτίας διαφόρων κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών παραγόντων και βάσει αυτών, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της -πλέον της παράλληλης δραστηριοποίησης των υπολοίπων ειδικών επιχειρησιακών Ομάδων (Α΄ και Β΄ Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α., ΔΙ.ΑΣ.)- διενεργούνται -σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο- στοχευμένοι και συστηματικοί έλεγχοι, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις (εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση συνεργείων – ομάδων ελέγχου), εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη, αποτροπή και, σε συντρέχουσα περίπτωση, κατασταλτική αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και τη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης αυτών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις αναληφθείσες δράσεις στην περιοχή του Κιάτου, αναφέρεται ότι, στην εδαφική αρμοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) Σικυωνίων διενεργούνται καθημερινά περιπολίες και έλεγχοι, τόσο από την εν λόγω Υπηρεσία και τη Β΄ Ο.Π.Κ.Ε., που υπάγεται διοικητικά σε αυτή, όσο και από ειδικές ομάδες της Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. και, σε ειδικές περιπτώσεις, από ομάδες ΔΙ.ΑΣ., προς εξάλειψη φαινομένων παραβατικότητας. Επιπλέον, η Β΄ Ο.Π.Κ.Ε. αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ΡΟΜΑ της περιοχής, αλλά και την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών κλοπών. Παράλληλα δε, με διαταγές της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου συγκροτούνται μηνιαίως -4- συνεργεία ελέγχων, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας προκειμένου μέσω της συντονισμένης δραστηριότητας όλων των υφιστάμενων Υπηρεσιών, να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Ως προς την πληρότητα του ακολουθούμενου σχεδιασμού, γνωρίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-01-2022, από το Α.Τ. Σικυωνίων διενεργήθηκαν

-1.204- εποχούμενες περιπολίες, ελέγχθηκαν -12.872- οχήματα και -14.352- άτομα, ενώ προσήχθησαν -539- και συνελήφθησαν -301- άτομα για διάφορα αδικήματα. Επίσης, κατά το ίδιο ως άνω διάστημα, στο πλαίσιο εποχούμενων περιπολιών που πραγματοποιήθηκαν από την Β΄ Ο.Π.Κ.Ε. Κορινθίας (η οποία δραστηριοποιείται στις περιοχές Κιάτου, Ξυλοκάστρου και Βραχατίου), ελέγχθηκαν -12.980- οχήματα και -15.225- άτομα, ενώ προσήχθησαν -1.207- και συνελήφθησαν -167- άτομα για διάφορα αδικήματα.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.Α. Κορινθίας διενεργούν, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο, συστηματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο, εφαρμόζοντας αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και εκδηλώνοντας κάθε άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια αρμοδιότητάς τους, με στόχο την πρόληψη, αποτροπή ή και, σε συντρέχουσα περίπτωση, την κατασταλτική αντιμετώπιση συμπεριφορών που συνιστούν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή του Κιάτου, κατά τα έτη 2019 – 2021 βεβαιώθηκαν -368- παραβάσεις για παράνομη στάθμευση.

Σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση περιστατικά, επισημαίνεται ότι ουδεμία αναφορά ή καταγγελία σχετική με απαγωγή ανηλίκων είχε περιέλθει, έως

25-02-2022, στις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Δ.Α. Κορινθίας. Επιπλέον, ως προς τις αναφερόμενες επιθέσεις από αδέσποτα ζώα γνωρίζεται ότι έχουν καταγγελθεί -3- σχετικά συμβάντα, για τα οποία έχουν σχηματιστεί ισάριθμες δικογραφίες, ενώ οι οικείες αστυνομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σε κάθε περίπτωση, η δραστηριοποίηση των ως άνω Υπηρεσιών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, με σκοπό -πλέον των άλλων- τόσο την πρόληψη και αποτροπή των, όποιας μορφής, τυχόν έκνομων ενεργειών, όσο και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Share this:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο