ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΕΑΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ, ΔΟΘΗΚΕ ΕΦΈΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΣΑΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/7/2021

 

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ, ΔΟΘΗΚΕ ΕΦΈΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΣΑΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ.

Το Δ’ Γυμνάσιο Κορίνθου και ο Πρωταθλητής του στίβου Χαράλαμπος Λαγός, που πρώτευσαν, ως εκπρόσωποι της Κορινθιακής νεολαίας, ο μακαριστός Ευάγγελος Καλλίρης και οι Επίτροποι του Καθεδρικού Ι. Ναού Απ. Παύλου Κορίνθου, ως εκπρόσωποι του εθελοντισμού και της θυσιαστικής προσφοράς, τιμήθηκαν με τον ”Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Παύλου”, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο.

Συγχαρητήριος επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Διονυσίου στόν Δ/ντη του Δ’ Γυμνασίου Κορίνθου κ. Μάριο Γεωργιάδη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

Ἀριθμ. Πρωτ.  655                                                                                          Ἐν Κορίνθῳ τῇ  14ῃ – 6 -2021

Πρὸς

τόν κ. Μάριον Γεωργιάδην, Διευθυντήν Δ’ Γυμνασίου Κορίνθου. 

Ἀϊδινίου 17. 

Ἐνταῦθα.

κ. Διευθυντά,

πληροφορηθέντες μετά πολλῆς χαρᾶς ὅτι, κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 47/24-1-2021 ἡμετέρου ἐγγράφου δι᾿ οὗ διεβιβάσθη τό ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 248/132/20-1-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Γ’ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: ‘’Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821’’» σέ συνδιοργάνωσιν μετά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἀνταποκριθέν τό Σχολεῖον Σας συμμετείχατε εἰς τόν ὕπερθεν διαγωνισμόν μέ τήν ταινίαν μικροῦ μήκους τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου Σας ὑπό τόν τίτλον: «Τον σταυρό σας και ρίξτε τους γάντζους, Κ. Κανάρης» καί διακριθήκατε, κατακτῶντας τήν πρώτη μάλιστα θέση, διό καί ἐκφράζομεν τάς ἐκ μέσης πατρικῆς ἡμῶν καρδίας συγχαρητηρίους ἡμῶν εὐχάς.

Εἰς μίαν ἐποχὴ, δυστυχῶς, καθ᾿ ὅλα ἀπαξιωτικὴ ἰδίως εἰς παραδόσεις αἰώνων ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τήν Πατρίδα τέτοιες σχολικές δραστηριότητες καί μαθητικές ἐνέργειες ἀποτελοῦν «φωτεινὰ σημεῖα». Δίδουν «χρῶμα» στὴν «ἄχρωμη» καθημερινότητά μας. Ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἐλπίδες ποὺ ἔχουμε ἐναποθέσει στοὺς νέους μας. Φανερώνουν τὴν «ἄλλην ὄψι τοῦ νομίσματος» ὅτι, δηλαδή, οἱ νέοι μας δὲν ξέρουν μόνο νὰ ἀπαιτοῦν, νά σπαταλοῦν, νά καταστρέφουν καί νά ἀπορρίπτουν ἢ, στὴν καλύτερη περίπτωσι, νὰ διεκδικοῦν ἀλογίστως ἀλλὰ μαθαίνουν εἰς τό Σχολεῖο καὶ νὰ προσφέρουν καὶ νὰ τιμοῦν τούς προγόνους τους καί τίς παραδόσεις μας.

Σπείρατε, κ. Διευθυντά, Ἐκκλησιαστικῷ τῷ τρόπῳ καί τῷ ἤθει, τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἐμπνεύσατε τοὺς μαθητές Σας μὲ τὶς Εὐαγγελικὲς προσταγὲς τῆς ἁγίας ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀποδόσεως τῆς τιμῆς εἰς τούς προπάτορες καί τούς ἐθνικούς ἥρωας καὶ σίγουρα ἡ κοινωνία μας θὰ δρέψει ἀγλαοὺς καρποὺς στὸν καιρὸ ποὺ πρέπει, ἀφοῦ οἱ καρδιὲς τῶν παιδιῶν μας ἀποδεικνύονται «γῆ ἀγαθὴ καί καλή».

Συγχαίροντες καὶ πάλι Ἐσᾶς, τοὺς κ. Καθηγητές, ἀλλὰ καί τοὺς μαθητές, συμμετέχοντες καὶ μή, ἐκφράζομεν τὴν εὐαρέσκειά μας ἐν ἐλπίδι καὶ ἄλλων τέτοιου εἴδους δραστηριοτήτων καί τιμώντας τήν Κορινθιακήν νεότητα ἀλλά καί τήν Ἐκπαιδευσιν γνωστοποιοῦντες ἅμα τήν ἀπόφασιν ἡμῶν ὅπως τιμήσωμεν αὐτούς καί τούς συντελεστάς τῆς ὡς ἄνω ταινίας κατά τό πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας τῆς μνήμης τοῦ Πολιούχου ἡμῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τήν 29ην φθίνοντος εἰς τόν φερώνυμον Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν ἐν Κορίνθῳ, μέ τόν Μεγαλόσταυρον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἤτοι τό παράσημον τῆς Ἱ. ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἐπί δέ τούτοις εὐχόμενοι πλουσία τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ σὲ ὅλους Σας ὡς καὶ τὴν καλὴ πρόοδο στοὺς μαθητάς Σας διατελοῦμεν,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:

1. ἹεράνΣυνόδοντῆςἘκκλησίαςτῆςἙλλάδος, Ἰωάννου Γενναδίου 14 εἰςἈθήνας. 

2. Ὑπουργεῖον Παιδείας & Θρησκευμάτων, Τμῆμα Α΄, Δ/νσιςΣπουδῶν, Προγραμμάτων &

     Ὁργάνωσις Δ/θμιαςἘκπαιδευσης. ἈνδρέαΠαπαδρέου 37 Μαρούσι 151 80.

3. Σχ. Φ. παρ᾿ἡμῖν.

Ευχαριστήριος επιστολή του Δ/ντου του Δ’ Γυμνασίου Κορίνθου κ. Μάριου Γεωργιάδη στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο.

ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Την διάκριση απένειμε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Ἡ Ἀποστολική Ἱερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικυῶνος, Ζεμενοῦ, Ταρσοῦ καί Πολυφέγγους στοιχοῦσα τοῖς Ἀποστολικοῖς παραγγέλμασι περί ἀνταποδόσεως τιμῆς εἰς τούς εὐεργετήσαντας αὐτήν «ἀπόδοτε πᾶσιν τάς ὀφειλάς… τῷ τήν τιμήν τήν τιμήν» (Ρωμ. ιγ’, 7) οὐ μήν ἀλλά καί ἐκφράσαι τήν εὐαρέσκειαν αὐτῆς πρός ἀνθρώπους, οἵτινες παρήγαγον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ θεοφιλές ἔργον καί ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Μητροπόλει ἀξιομιμήτους πράξεις καί χρηστάς διακονίας, προάγεται διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Εὐεργετηρίου ἡμῶν Γράμματος ἀπονεῖμαι τοῖς μαθηταῖς καί καθηγηταῖς τοῦ 

   Δ’   Γ υ μ ν α σ ί ο υ   Κ ο ρ ί ν θ ο υ, 

ἕνεκα τῆς συμμετοχῆς καί τῆς διακρίσεώς των εἰς τὸν «Γ’ Πανελλήνιον Μαθητικὸν Διαγωνισμὸν δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: ‘’Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικὴς περιόδου τοῦ 1821’’», τὸν ὁποῖον συνδιωργάνωσαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ μάλιστα λαβόντων τό Α’ Βραβεῖον διὰ τὴν ταινίαν μικροῦ μήκους ὑπὸ τὸν τίτλον: «Τον σταυρὸ σας και ρίξτε τοὺς γάντζους, Κ. Κανάρης»,τό ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Παράσημον Αὐτῆς, πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν ἁπάντων τῶν συμβαλλόντων εἰς τήν συγκεκριμένην διάκρισιν τοῦ εἰρημένου Γυμνασίου. 

Ὅθεν εἰς πίστωσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἀπολέλυται τόδε Ἀρχιερατικόν Εὐεργετήριον Γράμμα. 

Ἐ­γέ­νε­το ἐν τῇ Ἀ­πο­στο­λι­κῇ τῶν Κο­ριν­θί­ων πό­λει, ἐν μηνί Ἰουνίῳ 29, ἔτει δέ δισχιλιοστῷ καί εἰκοστῷ πρώτῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Την διάκριση απένειμε ο Ανώτερος Δ/κτης Φρουράς Μηχανικού Ταξίαρχος κ. Λεωνίδας Παπαλεωνίδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Ἡ Ἀποστολική Ἱερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικυῶνος, Ζεμενοῦ, Ταρσοῦ καί Πολυφέγγους στοιχοῦσα τοῖς Ἀποστολικοῖς παραγγέλμασι περί ἀνταποδόσεως τιμῆς εἰς τούς εὐεργετήσαντας αὐτήν «ἀπόδοτε πᾶσιν τάς ὀφειλάς… τῷ τήν τιμήν τήν τιμήν» (Ρωμ. ιγ’, 7) οὐ μήν ἀλλά καί ἐκφράσαι τήν εὐαρέσκειαν αὐτῆς πρός ἀνθρώπους, οἵτινες παρήγαγον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ θεοφιλές ἔργον καί ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Μητροπόλει ἀξιομιμήτους πράξεις καί χρηστάς διακονίας, προάγεται διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Εὐεργετηρίου ἡμῶν Γράμματος ἀπονεῖμαι τῷ ἀξιοτίμῳ

κ υ ρ ί ῳ   Χ α ρ α λ ά μ π ῃ   Λ α γ ῷ,

Πανελληνιονίκη εἰς τό ἀτομικόν ἀγώνισμα τῶν ὀκτακοσίων (800) μέτρων καί λαβόντι τήν 1ην, 2αν καί 3ην Πανελληνίως νίκην εἰς τό ὁμαδικόν ἀγώνισμα τῶν 4Χ400 μέτρων (σκυταλοδρομίαν), τό ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Παράσημον Αὐτῆς, πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ προονομασθέντος ἐπιφανοῦς προσώπου.

Ὅθεν εἰς πίστωσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἀπολέλυται τόδε Ἀρχιερατικόν Εὐεργετήριον Γράμμα.

Ἐ­γέ­νε­το ἐν τῇ Ἀ­πο­στο­λι­κῇ τῶν Κο­ριν­θί­ων πό­λει, ἐν μηνί Ἰουνίῳ 29, ἔτει δέ δισχιλιοστῷ καί εἰκοστῷ πρώτῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Την διάκριση απένειμε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

ΕΥΕΡΓΕΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Ἡ Ἀποστολική Ἱερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικυῶνος, Ζεμενοῦ, Ταρσοῦ καί Πολυφέγγους στοιχοῦσα τοῖς Ἀποστολικοῖς παραγγέλμασι περί ἀνταποδόσεως τιμῆς εἰς τούς εὐεργετήσαντας αὐτήν «ἀπόδοτε πᾶσιν τάς ὀφειλάς… τῷ τήν τιμήν τήν τιμήν» (Ρωμ. ιγ’, 7) οὐ μήν ἀλλά καί ἐκφράσαι τήν εὐαρέσκειαν αὐτῆς πρός ἀνθρώπους, οἵτινες παρήγαγον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ θεοφιλές ἔργον καί ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Μητροπόλει ἀξιομιμήτους πράξεις καί χρηστάς διακονίας, προάγεται διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Εὐεργετηρίου ἡμῶν Γράμματος ἀπονεῖμαι τῷ ἀοιδίμῳ

   Ε ὐ α γ γ έ λ ῳ   Κ α λ λ ί ρ ῃ,

Ἐκκλησιαστικῷ Ἐπιτρόπῳ τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ καὶ ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἅπασι τοῖς ἐθελοντικῶς προσφέρουσι εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερὸν Ναὸν Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ, τό ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Παράσημον Αὐτῆς, πρός δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ ἀειμνήστου ὡς καί ἁπάντων τῶν ἐθελοντικῶς διακονούντων ἐν τῷ εἰρημένῳ Ἱερῷ Ναῷ, ἀνακηρύσσει δέ αὐτούς Εὐεργέτας τῆς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.

Ὅθεν εἰς πίστωσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἀπολέλυται τόδε Ἀρχιερατικόν Εὐεργετήριον Γράμμα.

Ἐ­γέ­νε­το ἐν τῇ Ἀ­πο­στο­λι­κῇ τῶν Κο­ριν­θί­ων πό­λει, ἐν μηνί Ἰουνίῳ 29, ἔτει δέ δισχιλιοστῷ καί εἰκοστῷ πρώτῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο