ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΕΑ

Χρίστος Δήμας:Καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα στη χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου

:
βουλευτής Κορινθίας | Νέα Δημοκρατία
dimas.gr
(LINK) http://www.dimas.gr/?p=7360

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα στη χρηματοδότηση επενδύσεων
μέσω του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου

22.12.2016

Το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και του αναποτελεσματικού αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες, έφερε στη Βουλή με ερώτηση του ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της ΝΔ, βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας θέτει έξι ερωτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο, διαπιστώνοντας ιδιαίτερα χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε μια εποχή που η χώρα έχει ανάγκη από ρευστότητα, καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και σημαντικά χαμηλό ενδιαφέρον για ένταξη στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας ζητά να ενημερωθεί:

– Για την απορροφητικότητα των κονδυλίων σε κάθε Τομεακό και Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια από αυτά δεν πιάνουν το στόχο του 7% για το 2016.

– Για το πόσα και ποια έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δε θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2017, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πως η Κυβέρνηση έχει μεριμνήσει για τη συνέχιση τους.

– Γιατί τα δύο μεγαλύτερα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» παρουσιάζουν ιδιαίτερα μικρή απορρόφηση πολύ κάτω του στόχου 7%, την ώρα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

– Αν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τη συνέχιση των μεγάλων οδικών αξόνων (Ιονία και Ολυμπία Οδός), των οποίων τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/3/2017, οπότε αποστέλλονται και οι εκθέσεις κλεισίματος της Περιόδου 2007 – 2013.

– Για το πόσο αποτελεσματικός είναι τελικά ο επενδυτικός νόμος, καθώς σύμφωνα με στοιχεία, μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί προς ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο μόλις 98 επενδυτικά σχέδια  στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», τα οποία αρχικά έληγαν στις 20 Δεκεμβρίου 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικό ενδιαφέρον -μερίδα- στο πληροφοριακό σύστημα είχαν «ανοίξει» 1.388 ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

– Για την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς παρατηρούνται δυσανάλογες με το 2013 καθυστερήσεις.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: Χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου

22.12.2016

Αξιότιμε κ.  Υπουργέ,

Σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά έχει στερέψει από ρευστότητα και χρειάζονται επενδύσεις, η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η παρακολούθηση της πορείας αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και του αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες στη Βουλή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα χορήγησης των διαθέσιμων πόρων προς τους ενδιαφερόμενους.

Λαμβάνοντας υπόψη:

– την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2017 (σελ.85), όπου ο ετήσιος στόχος για εισροές από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το 2016 ανέρχεται σε 2.28 δισ. ευρώ.- το στόχο για απορρόφηση πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μεγέθους 7% για το 2016.

– έξι μήνες μετά την ψήφιση του Αναπτυξιακού Νόμου και δύο μετά την επίσημη έναρξη του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου, μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί προς ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο μόλις 98 επενδυτικά σχέδια, ενώ αρχικό ενδιαφέρον -μερίδα- στο πληροφοριακό σύστημα είχαν «ανοίξει» 1.388 ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Ερωτάσθαι:

α) Ποια είναι η απορροφητικότητα σε κάθε Τομεακό και Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).

β) Σε ποια από αυτά και πόσο πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε το στόχο του 7%; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).

γ) Σύμφωνα με το γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ορίζεται ότι «ένα έργο θεωρείται ολοκληρωμένο εάν το φυσικό οικονομικό αντικείμενο αυτού έχει ολοκληρωθεί και το έργο βρίσκεται σε χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος, ήτοι την 31η Μαρτίου 2017». Πόσα είναι τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί; ποια είναι αυτά; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες), πως σκέφτεται η Κυβέρνηση να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό; και πόσο υπολογίζεται το κόστος αυτό;

δ) Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο μεγαλύτερα Προγράμματα δηλαδή το ΕΠΑΝΕΚ (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) και το Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» παρουσιάζουν μέχρι σήμερα 22.12.2016 πάρα πολύ χαμηλή απορροφητικότητα, πολύ κάτω από το 7%. Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ιονία Οδός και η Ολυμπία Οδός θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/3/17, οπότε αποστέλλονται και οι εκθέσεις κλεισίματος της Περιόδου 2007 – 2013, δημιουργούν σημαντικά ζητήματα στην εξέλιξη των έργων στους μεγάλους οδικούς άξονες.

Για να αποφευχθεί η διακοπή των εργασιών, τι πρόβλεψη υπάρχει για τη χρηματοδότηση των μεγάλων οδικών έργων και συγκεκριμένα της Ιονίας και της Ολυμπίας Οδού, τα οποία δε θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017;

ε) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»(τα οποία αρχικά έληγαν στις 20 Δεκεμβρίου 2016), «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» έχουν υποβληθεί μέχρι αυτή τη στιγμή; Ισχύει ότι η παράταση στις προθεσμίες δόθηκε λόγω χαμηλού ενδιαφέροντος; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).

στ) Το 2013, χρειάστηκαν 5 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω ΕΣΠΑ μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Σήμερα, ενώ η προθεσμία υποβολής αίτησης ένταξης στις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»ήταν στις 09.06.2016 και 04.07.2016 αντίστοιχα, παρατηρείται καθυστέρηση στη διαδικασία. Σε μια εποχή που η ρευστότητα των επιχειρήσεων βρίσκεται στο ναδίρ και η χώρα έχει ανάγκη από νέες θέσεις εργασίας, πως αιτιολογείται αυτή η καθυστέρηση;

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο