ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΕΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

d xylokastroy (1200 x 600)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 1/2016

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

 

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 26/1/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 815 και ημερομηνία 22/1/2016 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος  ειδικός γραμματέας κ. Τσαγρής Δημήτριος  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 18

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3)Κάσσιος Δημήτριος 4) Κατσούλης Ηλίας  5)  Σκόνδρας Αθανάσιος 6) Κλειώση Αγγελική 7)Ματσούκας Γεώργιος 8) Μαγγίνα Σταυρούλα 9) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 10) Κεκερής Νικόλαος,11) Τσιώτος Βλάσιος 12) Λάσκος Νικόλαος 13) Γκαϊνά Ευφροσύνη 14) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15))Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 16) Ζάρρος Ανδρέας 17) Ψυχογιός Κων/νος 18) Μπρακούλιας Θεοφάνης

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Γκιολής Αναστάσιος 2)Δουβής Δημήτριος 3) Χαρτσιάς Αλέξανδρος  4) Ράλλης Απόστολος 5) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 6) Κουσουλός Κων/νος 7) Καραβάς Ανδρέας 8)  Φίλης Χαράλαμπος 9) Σακκούλας Ηλίας, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

 

                                                               

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1/2016

 

ΘΕΜΑ:«Ψήφισμα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επιστημόνων και  επαγγελματιών για το ασφαλιστικό».

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την ημερήσια διάταξη πρότεινε στο συμβούλιο την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους αγρότες για το ασφαλιστικό που έχει ως εξής:

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κατανοώντας τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας (που αποτελεί τον πυλώνα ανάπτυξης τόσον της χώρας όσο και του Δήμου μας)  μέσα στη

γενικότερη οικονομική κρίση και κατ΄επέκταση κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας δηλώνει:

  • Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των αγροτών της χώρας για την παραμονή  τους στον αγροτικό τομέα με αξιοπρέπεια και συνέπεια.
  • Κατανοεί την ανάγκη ασφαλιστικής μεταρρύθμισης εφικτής  που να δίνει το αυτονόητο δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην αγροτική οικογένεια και αξιοπρεπή διαβίωση στους  απόμαχους της ζωής.
  • ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με αυτή των ΑΓΡΟΤΩΝ
  • ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ τον αγώνα τους συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις τους, με σεβασμό πάντα στους συμπολίτες μας.
  • ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να επωμιστεί την πολιτική ευθύνη και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους αγρότες για μια σοβαρή, βιώσιμη και κοινωνικά-οικονομικά αποδεκτή λύση.

Ο κ. Ψυχογιός Κων/νος πρότεινε να συμπεριληφθούν και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι που κινητοποιούνται για παρόμοια αιτήματα.

Ο δημότης κ. Αδρακτάς Βλάσιος πρότεινε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και γίνει διάλογος από μηδενική βάση ώστε να μην περάσει από τη βουλή.

Ο  κ. Ζάρρος Ανδρέας πρότεινε να συμπεριληφθεί και το ανάλογο ψήφισμα των σωματείων και συλλόγων του Νομού Κορινθίας που έχει ως εξής:

Σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2016, στην Κόρινθο , οι φορείς που υπογράφουν το παρόν , συναντήθηκαν , αποφάσισαν και δηλώνουν ότι:

Οι εργαζόμενοι , οι αγρότες , οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες , οι έμποροι , οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι , συνεχίζουμε δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο άδικο και μη βιώσιμο «προσχέδιο» του Ασφαλιστικού Νόμου, το οποίο , όπως προτείνεται , προσβάλλει την ανθρώπινη αξία και αντιβαίνει στο Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 5) .
Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο για το Ασφαλιστικό πλήττει ολόκληρη την κοινωνία , τους εργάτες , τους αγρότες, τους υπαλλήλους, τους επιστήμονες , τους εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους και οδηγεί σε δήμευση του εισοδήματος των ασφαλισμένων και στη μαζική και βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλου αριθμού ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων ,ενώ παράλληλα καθιστά παντελώς επισφαλή την εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Με τα δεδομένα αυτά, όλοι οι φορείς της Κορίνθου :

1) Ζητούν να αποσυρθεί άμεσα το προσχέδιο και να διοργανωθεί, από την Κυβέρνηση, ένας ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος ,από μηδενική βάση και με συγκεκριμένα στοιχεία.

 

2) Καλούν ,όλους τους εργαζόμενους, αγρότες ,εμπόρους, υπαλλήλους, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στη Γενική Απεργία και πορεία στις 4/02/2016 με εκκίνηση την πόλη της Κορίνθου και κατάληξη τον Ισθμό ,καθώς και σε κοινές δράσεις ενάντια στο ασφαλιστικό .

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε:

Συμφωνώ  με τον αγώνα των αγροτών που με αποφάσεις της πολιτείας έχει επέλθει καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής.

Δεν συμφωνώ με το κλείσιμο των δρόμων , συμφωνώ με την παρουσία στις κινητοποιήσεις.

Επίσης στηρίζουμε και το ψήφισμα των σωματείων και συλλόγων του Νομού Κορινθίας και πρέπει να συμπαρασταθούμε σε όλους που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματά τους.  

 

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κατανοώντας τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας – που αποτελεί τον πυλώνα ανάπτυξης τόσον της χώρας όσο και του Δήμου μας –  μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση και κατ΄επέκταση κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας δηλώνει:

  • Συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της χώρας για την παραμονή  τους στον αγροτικό τομέα με αξιοπρέπεια και συνέπεια.
  • Κατανοεί την ανάγκη ασφαλιστικής μεταρρύθμισης εφικτής  που να δίνει το αυτονόητο δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην αγροτική οικογένεια και αξιοπρεπή διαβίωση στους  απόμαχους της ζωής.
  • ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας με αυτή των ΑΓΡΟΤΩΝ
  • ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ τον αγώνα τους συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις τους, με σεβασμό πάντα στους συμπολίτες μας.
  • ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να επωμιστεί την πολιτική ευθύνη και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους αγρότες για μια σοβαρή, βιώσιμη και κοινωνικά-οικονομικά αποδεκτή λύση.

 

Β.  Στηρίζει το ψήφισμα των  σωματείων και συλλόγων Νομού Κορινθίας της 25-1-2016 που έχει ως εξής:

΄΄Οι εργαζόμενοι , οι αγρότες , οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες , οι έμποροι , οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι , συνεχίζουμε δυναμικά τις κινητοποιήσεις ενάντια στο άδικο και μη βιώσιμο «προσχέδιο» του

 

Ασφαλιστικού Νόμου, το οποίο , όπως προτείνεται , προσβάλλει την ανθρώπινη αξία και αντιβαίνει στο Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 5) .
Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο για το Ασφαλιστικό πλήττει ολόκληρη την κοινωνία , τους εργάτες , τους αγρότες, τους υπαλλήλους, τους επιστήμονες , τους εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους και οδηγεί σε δήμευση του εισοδήματος των ασφαλισμένων και στη μαζική και βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλου αριθμού ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων ,ενώ παράλληλα καθιστά παντελώς επισφαλή την εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Με τα δεδομένα αυτά, όλοι οι φορείς της Κορίνθου :

1) Ζητούν να αποσυρθεί άμεσα το προσχέδιο και να διοργανωθεί, από την Κυβέρνηση, ένας ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος ,από μηδενική βάση και με συγκεκριμένα στοιχεία.

2) Καλούν ,όλους τους εργαζόμενους, αγρότες ,εμπόρους, υπαλλήλους, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στη Γενική Απεργία και πορεία στις 4/02/2016 με εκκίνηση την πόλη της Κορίνθου και κατάληξη τον Ισθμό ,καθώς και σε κοινές δράσεις ενάντια στο ασφαλιστικό .΄΄

 

                                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.1/2016

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή                   υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο