11η/2017 Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Κιάτο   28/04/17

Αρ. πρωτ.: ………….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ  

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  11η  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την  Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017 και ώρα  20:00′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

 

 

α/α ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.        Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, λόγω παραίτησης.
2.        Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), λόγω παραίτησης.
3.        Τροποποίηση τιμολογίου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α  Σικυωνίων.
4.        Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2017».
5.        Αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας Αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος».
6.        Έγκριση της αριθ.1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας) με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας) οικ. Έτους 2016».
7.        Έγκριση της αριθ.2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής –Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας),  με θέμα:  «Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης ανάληψης της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας)».
8.        Έγκριση της αριθ.3/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας), με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η΄Κορίνθου»  (Κλημεντίου – Καισαρείας)».
9.        Έγκριση της αριθ.4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  (Κλημεντίου – Καισαρείας) με θέμα: «Προγραμματισμός πρόσληψης  προσωπικού για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας) για το έτος 2017 από το Δήμο Σικυωνίων».
10.    Αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή έργου ύδρευσης – αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» , της αρ. 6/2017  μελέτης της ΔΕΥΑΣ .
11.    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή έργου ύδρευσης – αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία» , της αρ. 6/2017  μελέτης της ΔΕΥΑΣ .
12.    Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τ. Κ.  Λαύκας – Καστανιάς για το έτος 2017.
13.    Αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου για τη στέγαση του  7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, λόγω επικείμενης λήξης της υπάρχουσας μίσθωσης.
14.     Αναγκαιότητα εκτέλεσης της εργασίας: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017»,  σύμφωνα με την αριθ. 04/2017 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
15.    Επί αιτήματος-αναφοράς κατοίκων Τ.Κ. Μποζικών περί αρδευτικής γεώτρησης.
16.    Επί του με αριθ. πρωτ. 3462/16/3/2017 αιτήματος του κ. Λάμπρου Χαρίλαου.
17.    Επί του με αριθ. πρωτ. 5234/20-4-2017 αιτήματος του Α. Πενταρά & της Ν. Ηλία περί : Συμμετοχής του Δήμου  στη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα φαντάσματα», στις 04 Ιουνίου 2017.
18.    Επί της από 26/03/2017 Γενικής Συνέλευσης της Τ.Κ. Λαλιωτίου περί: «Εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας πλησίον του οικισμού».
19.    Έγκριση της αριθ. 5/2017 απόφασης Συμβουλίου της Τ.Κ. Μουλκίου περί: «Παραχώρησης οικογενειακού τάφου».
20.    Αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Άλσος Μαγούλαςτης Δ.Κ. Σικυωνίων .
21.    Επί αιτήματος Ρήγα Κωνσταντίνου περί: Λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά ακίνητο  ιδιοκτησίας  του Δήμου Σικυωνίων στην Τ.Κ. Βελίνας.
22.    Επί αιτήματος Παπαγιαννπούλου Μαγδαληνής περί: Λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά  ακίνητο ιδιοκτησίας  του Δήμου Σικυωνίων στην Δ.Κ. Σικυωνίων.
23.    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Σόλωνος  αρ. 74 στη Δ.Κ. Σικυωνίων .
24.    Επί του με αρ. πρωτ. 5513/26.04.2017 αιτήματος επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
25.    Έγκριση της αρ. 42/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης εχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
26.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου  Σικυωνίων.
27.    Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).
28.    Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Καλλιάνων.
29.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (τμήμα Α & τμήμα Β) (Ε.Ο.Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά)» (Α’ ειδικός προϋπολογισμός 2011), της αρ. 17/2011 μελέτης της Τ.Υ.
30.    Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης  Α΄ τριμήνου έτους 2017, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
31.    Έγκριση της αριθ. 125/2017 απόφασης Ο.Ε. περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου & εξόδου για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων, προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΙΚΑ».
32.    Έγκριση της αριθ. 126/2017 απόφασης Ο.Ε. περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
33.    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Αποκάλυψη, προστασία & ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ ΦΑΣΗ) και διερεύνηση του Αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».
34.    Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  (υπόλοιπο Κανελλοπούλου – Σφαγεία)
35.    Τροποποίηση προϋπολογισμού  Τρέχοντος έτους
36.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Share this:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο