Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

 

ΔΗΜΟΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                             Λουτράκι     02/11/2018

——————————————                    Αρ. Πρωτ :    531

                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                

                     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

———————————————————–

Ταχ. δ/νση: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης

20300-Λουτράκι                                              Με αποδεικτικό

Πληροφ.   : Σπινάρης Ιωάννης

Τηλέφ.      : 2744360159

  1. f. a. x. : 2744064744

e-mail       : dlimenikotlp@gmail.com

           

                                                                   ΠΡΟΣ:

                                                               1)Τον κ. Δήμαρχο

2)Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

 

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Καθορισμός ζωνών τιμής ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου έτους 2018.
  2. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.

 

 

 

Κοινοποίηση                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share this:

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)