ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετικά με την Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

18/03/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της Χώρας για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η έκδοση της έγινε σε εφαρμογή του αρ.233 του ν.4635/2019 όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.45 του ν.4647/2019 Με αυτήν επιχορηγούνται με συνολικό ποσό έως 11.085.51,64 € οι Δήμοι που μπορείτε δείτε στον πίνακα κατανομής στο τέλος του παρόντος. Τα χρήματα προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων. Δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους : – από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων Την επιχορήγηση έλαβαν οι Δήμοι που αυτενέργησαν έγκαιρα καθώς λειτούργησε αυστηρή σειρά προτεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ

. Ο Δήμαρχος

Κ. Φρούσιος

FacebookTwitterFacebook MessengerΜοιραστείτε

Please like & share:

Enjoy this blog? Please spread the word :)